Kim Kardashian in James Icon Cargos Q277397915441020_2.jpg

Reality TV star Kim Kardashian wore a pair of James Icon Sedwik Cargos in Army while heading to a nail salon.