Christina Aguilera in Denimocracy Benatar Legging  -christina-aguilera-denimocracy-benatar-legging-jt.jpg

Big belting singer Christina Aguilera wears Denimocracy Legging in Benatar while guest starring on the set of Entourage.

Christina Aguilera in Denimocracy Benatar Legging  -christina-aguilera-denimocracy-benatar-legging-jt2.jpg